Αρχικός Καθαρισμός

Μηνιαία Συντήρηση

Καθαρισμός Υαλοπινάκων

Καθαρισμός Δαπέδων και Μοκετών

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας-Υγιεινής

Απολύμανση-Απεντόμωση