καθαρισμός υαλοπινάκων

Αν τα γραφεία σας στεγάζονται σε κτίριο το οποίο έχει εξωτερική επιφάνεια αποτελούμενη από Τζάμια

ή υπάρχουν εσωτερικά γυάλινες επιφάνειες και υαλοπίνακες αναλαμβάνουμε το καθαρισμό τους ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας.