Το συνεργείο μας προσφέρει επάρκεια σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών καθαρισμού, όπως αρχικός καθαρισμός επαγγελματικών χώρων, γραφείων, εμπορικών κέντρων, πολυκατοικιών, κοινόχρηστων χώρων, αναψυχής καθώς επίσης και συντήρηση των χώρων αυτών μηνιαίως

Η δραστηριότητά μας επεκτείνεται και στην τεχνική κάλυψη έκτακτων περιστατικών με έμπειρους τεχνίτες όπως υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματστές κ.λ.π.

Εταιρίες που συνεργαστήκαμε

  • diagnosi customer
    diagnosi